We richten ons op volwassenen, jongeren en jeugdigen. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar mensen met een interculturele bagage, expats/migranten in zowel binnen- als buitenland, sporters en mensen die problemen ervaren vanwege hun gender- en/of seksuele identiteit. Lof der Zotheid zal vooral mensen aanspreken die privacy, vrijheid van keuze en hokjes-vrije benadering belangrijk vinden.