We richten ons op volwassenen, jeugdigen en jongeren. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar mensen met een interculturele bagage, Nederlanders in het buitenland, mensen die problemen hebben met hun gender- en/of seksuele identiteit, sporters en mensen die in aanraking zijn gekomen met politie/justitie. Lof der Zotheid zal vooral mensen aanspreken die privacy, vrijheid van keuze en hokjes-vrije benadering belangrijk vinden.