Wij werken niet met zorgverzekeraars om de volgende redenen:

Het waarborgen van de privacy van de cliënt

Dit kan niet gegarandeerd worden als je als behandelaar met zorgverzekeraars werkt. Zij eisen namelijk:

  • Een verwijzing van de huisarts door middel van een verwijsbrief, waarin de reden voor behandeling vermeld staat (klachten/diagnose). Je bent dus genoodzaakt je huisarts te vertellen over je klachten en deze is vervolgens verplicht om het aan de zorgverzekeraar door te geven.
  • Een vermelding van een diagnose op de factuur van de behandeling.
  • Inzage in jouw behandeldossier.
  • Het verplicht laten invullen van vragenlijsten, die de klachten meten op verschillende momenten gedurende de behandeling door cliënt. Deze resultaten worden opgeslagen in een database, waartoe de zorgverzekeraars toegang hebben.

De vrijheid voor de cliënt om zelf te kiezen

  • De vrijheid om hulp te zoeken voor je klachten: voor een vergoeding bij de zorgverzekeraar bepaalt de huisarts of, in welke mate en waar je psychische hulp nodig hebt. Dit betekent dat jij afhankelijk bent van jouw huisarts voor psychische hulp. Bij meningsverschil over de nodige psychische hulp, trek jij als cliënt aan het kortste eind omdat de huisarts hierin beslist.
  • De vrijheid om jouw eigen behandelaar te kiezen: de zorgverzekeraar bepaalt bij welke behandelaars jij jouw behandeling vergoed krijgt.
  • Vrijheid in het kiezen van de behandelvorm- en duur: Indien jij jouw behandeling vergoed wilt hebben door de zorgverzekering, dan ben je gebonden aan bepaalde behandelvorm- en duur.

Het vermijden van onnodige wachtlijsten en het waarborgen van de continuïteit van de behandeling

Voor elk behandelaar hanteren zorgverzekeraars omzetplafonds, wat inhoudt dat er een maximum bedrag is wat de behandelaar kan laten declareren bij de zorgverzekeraar in een jaar. Als het omzetplafond is bereikt, kan de behandelaar voor dat jaar niets meer declareren.
In praktijk houdt dit in, dat cliënten van de desbetreffende zorgverzekeraar, die zich aanmelden voor behandeling ofwel op de wachtlijst ofwel afgewezen worden. Bij huidige cliënten wordt de behandeling tijdelijk gestaakt tot het volgende kalenderjaar of ze worden doorverwezen naar een andere behandelaar.

Transparant zijn voor de cliënt

Om een behandeling volledig en direct door de behandelaar te laten declareren bij de zorgverzekeraar, moet er een contract zijn tussen de zorgverzekeraar en de behandelaar (bij een restitutie-polis wordt behandeling volledig vergoed, rekeninghoudend met eigen risico).
In dit contract staan onder andere vermeld wat de plichten van de behandelaar en de rechten van de zorgverzekeraar zijn omtrent de behandeling aan de cliënt. Te denken valt aan afspraken over inzage in het dossier van cliënt en over de duur van de behandeling. Vaak stellen de zorgverzekeraars in het contract vast dat het voor de behandelaar verboden is om de cliënt inzage te geven in het contract, terwijl de afspraken in het contract juist gaan over de invulling van de behandeling aan de cliënt.

Laagdrempelig zijn voor de cliënt

Iedere behandeling die vergoed wordt door de zorgverzekeraar is met tussenkomst van de huisarts. Dit betekent dat alle zorg geïndiceerd moet zijn door de huisarts. Je kunt hierdoor niet rechtstreeks voor je klachten terecht bij een behandelaar. Je moet namelijk eerst naar de huisarts voor een verwijsbrief. Daarnaast moet je terug naar de huisarts voor een verwijsbrief als je door een professionele hulpverlener (je behandelaar of een ander specialist), doorverwezen wordt naar een ander behandelaar.

Het bieden van behandeling aan cliënt zonder de vaststelling van een officiële psychiatrische stoornis

De zorgverzekeraar verplicht de behandelaar een diagnose volgens de DSM-IV-TR/DSM-5 vast te stellen. De DSM-IV-TR/DSM-5 staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, tekstrevisie van de vierde editie/vijfde editie. Dit is een Amerikaanse classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen. Zonder een diagnose volgens dit classificatiesysteem, wordt de behandeling niet vergoed. In praktijk betekent dit voor cliënten
die niet voldoen aan een stoornis uit de DSM-IV-TR/DSM-5 dat ofwel 1) de behandeling niet vergoed wordt ofwel 2) alsnog een stoornis gegeven wordt om toch een behandeling aan te kunnen bieden die vergoed wordt. Naast het feit dat het krijgen van een DSM-IV-TR/DSM-5 – diagnose groot impact op jezelf en jouw directe omgeving kan hebben, kan het ook, zowel in het heden als in de toekomst, consequenties hebben op andere gebieden, zoals onderwijs, werk, verkrijgen/behouden van een rijbewijs, het afsluiten van een hypotheek en het afsluiten/overstappen van een verzekering (bijvoorbeeld zorgverzekering,
arbeidsongeschikheidsverzekering).

Over de informatiebehoefte van zorgverzekeraars heeft Zembla een reportage gemaakt, die getoond is op donderdag 17 april 2014:

De Jacht op uw Medische Gegevens”

Psychiater Groenendijk verwoordt goed waarom wij van Lof der Zotheid gekozen hebben om buiten de zorgverzekeraars te werken:
Nederlands zorgstelsel op de schop