Lof der Zotheid is een psychologenpraktijk die zich onder andere richt op Nederlanders in het buitenland. Bij Lof der Zotheid zijn psychologen werkzaam, die als kind van migranten en als expat in het buitenland hebben ervaren hoe moeilijk het soms kan zijn om in een vreemd land te vestigen met een andere taal en cultuur. Je huis en haard inruilen voor een ander land kan verschillende gemengde gevoelens oproepen, die tot klachten kunnen leiden. Te denken valt aan gevoelens van vervreemding, heimwee, eenzaamheid, angst en somberheid. Daarnaast kunnen er ook psychische klachten spelen die niet migratie-gerelateerd zijn. Deze klachten kunnen extra belastend zijn als je in een omgeving begeeft, die nog niet helemaal vertrouwd is en als thuis aanvoelt. Herkenning en uitingen in je eigen taal kunnen helpend zijn om met klachten om te gaan en deze aan te pakken. Lof der Zotheid kan je in deze behoefte voorzien. Zij biedt psychische ondersteuning aan Nederlanders in het buitenland via beeldbellen (o.a. signal, whatsapp, skype facebookmessenger en zoom).