De reden dat mensen ons benaderen voor hulp is meestal de pijn of ongemak die zij ervaren, waarbij zij ofwel niet weten hoe ze zichzelf beter kunnen laten voelen, ofwel geen effectieve, duurzame oplossing hebben gevonden. De pijn of het ongemak vertaalt zich in diverse soorten klachten zowel op functioneel (werk, studie e.d.), relationeel, psychisch als op lichamelijk gebied. Soms is de pijn of ongemak moeilijk aan te duiden en/of te begrijpen. Wij kunnen samen met je onderzoeken wat de pijn of ongemak is, hoe jij hiermee om kan gaan en hoe we het samen gaan aanpakken.

Klachten of vragen waarmee mensen zich tot ons wenden zijn o.a.

 • Conflicten met jezelf en/of omgeving body emotion map
 • Angsten
 • Trauma
 • Dwanggedachtes- en handelingen
 • Depressie
 • Stress
 • Agressie en boosheid
 • Eenzaamheid
 • Levensfaseproblematiek
 • Aanpassingsproblemen
 • Rouw / Verlies
 • Slaapproblemen
 • Problemen binnen de relatie en/of de familiesfeer
 • Excessief of buitenproportioneel gedrag (bijvoorbeeld in middelengebruik, Gamen, Internet, Winkelen, Seksueel Gedrag)
 • Verslaving
 • Eet- en gewichtsproblemen
 • Prestatievermindering
 • Problemen om wensen/ideeën/planningen om te zetten in acties/resultaten

Mocht jij jouw klacht of vraag hierboven niet terugvinden, schroom dan niet om contact met ons op te nemen om te bespreken of we jou kunnen helpen.