Lof der Zotheid is een psychologenpraktijk bestaande uit psychologen, die zowel universitair als postdoctoraal geschoold zijn in binnen- en buitenland. We hebben kennis en ervaring op het gebied van psychotherapie, kortdurende behandeling, coaching, diagnostiek en advisering. Onze drijfveer is een bijdrage te leveren aan de verbetering van kwaliteit van leven bij mensen, waarbij het creëren of het herstellen van het lichamelijke, mentale en emotionele evenwicht en het versterken van veerkracht onze kerndoelen zijn. We geloven dat ieder persoon de drang en capaciteit heeft tot zelfontplooiing. Deze drang en capaciteit tot zelfontplooiing kan belemmerd worden door interne en/of externe obstakels. We helpen je om deze obstakels weg te nemen of te overwinnen. Bij obstakels die buiten jouw invloedssferen liggen, helpen we je om deze te leren accepteren, hier mee om te gaan en te verdragen. De middelen die we inzetten om jouw doelen te bereiken zijn psychotherapie, kortdurende behandeling, coaching, onderzoek en advisering. Wij bieden deze diensten zowel op locatie als op afstand (via beeldbellen) aan. Daarnaast verlenen we ook onze diensten in de buitenlucht. Naast het Nederlands kan de communicatie ook in het Engels en in het Tamazight van de Rif (Berbers) plaatsvinden. Lof der Zotheid zal vooral mensen aanspreken die privacy, vrijheid van keuze en hokjes-vrije benadering belangrijk vinden.

Lof der Zotheid houdt praktijk in Amsterdam, Rotterdam en Online. Voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen.

Samira Fikri & Jasmina Fikri